Italia hỗ trợ ODA nghiên cứu nâng cấp hạ tầng đường sắt

11/09/2017 13:48

Italia hỗ trợ tài chính nghiên cứu phương án nâng cấp hạ tầng đường sắt VN và mong muốn tăng cường hợp tác GTVT.

Thanh Thúy