Kê biên tài sản, cấm xuất cảnh đảng viên có dấu hiệu tham nhũng

29/05/2018 08:41

Ủy ban kiểm tra cấp huyện trở lên có quyền yêu cầu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng không được xuất cảnh.

Kê biên tài sản, cấm xuất cảnh đảng viên có dấu hiệu tham nhũng 1

Một kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư hồi tháng 3/2018

Đó là một trong những nội dung được nêu rõ trong Quy định số 01 - quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng, vừa được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành.

Quy định này gồm 4 chương, 8 điều, quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên.

Không có vùng cấm

Nguyên tắc được đưa ra trong quy định là Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm.

Cùng với đó, xử lý nghiêm tổ chức Đảng, Đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng hoặc cản trở, can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ việc tham nhũng.

Trong phòng ngừa tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra trực tiếp kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; Giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên trong kê khai và thực hiện kê khai, công khai tài sản.

Bên cạnh đó, giám sát đảng viên trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ gìn đạo đức, lối sống; giám sát đảng viên có dư luận bất minh về tài sản và sinh hoạt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giám sát đảng viên có trách nhiệm trực tiếp đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Về việc phát hiện vi phạm về tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn, thư phản ánh, tố cáo về tham nhũng theo thẩm quyền phục vụ cho việc phát hiện tham nhũng. Trường hợp không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thì phải chuyển cho Uỷ ban Kiểm tra cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng thời, thu thập thông tin có liên quan đến tham nhũng từ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên và thông qua tự phê bình, phê bình trong tổ chức đảng…

Ủy ban Kiểm tra có quyền yêu cầu Đảng viên không được xuất cảnh

Liên quan việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo về tham nhũng, theo Quy định, Uỷ ban kiểm tra có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh. Khi cần thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn.

Ủy ban Kiểm tra cũng có thẩm quyền yêu cầu đảng viên giữ nguyên hiện trạng tài sản; khi cần thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong toả tài khoản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện che giấu, tẩu tán tài sản…

Về xử lý hành vi tham nhũng, Uỷ ban kiểm tra có thể xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên theo quy định.

Ủy ban kiểm tra có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, bố trí lại công tác đối với đảng viên có hành vi tham nhũng chưa đến mức xử lý hình sự; Xử lý hoặc kiến nghị xử lý về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ chức đảng trong việc để xảy ra tham nhũng hoặc bao che cho tham nhũng.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra cũng có thể chuyển cơ quan tư pháp vụ việc tham nhũng để xử lý và yêu cầu các cơ quan này thông báo kết quả giải quyết cho cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra biết để xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng theo thẩm quyền.

Hoài Vũ