Kẽ hở trong trong lĩnh vực đầu tư công giai đoạn 2016-2020

03/03/2016 13:27

Đầu tư ngân sách trung hạn 2016 – 2020 đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

kẽ hở trong trong lĩnh vực đầu tư công giai đoạn 2016-2020
Đầu tư ngân sách trung hạn 2016 – 2020 đang thu hút sự quan tâm của dư luận

Hiện nay các tỉnh đang gấp rút nộp kế hoạch trung hạn 2016-2020 trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương trình Bộ kế hoạch đầu tư tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi nếu cơ quan quản lý phân bổ vốn không đúng quy trình sẽ tăng nguy cơ tăng nợ đọng xây dựng cơ bản, gây thất thoát lãng phí.

Trong Chỉ thị số 23/CT - TTg ngày 5/8/2014 về triển khai Luật Đầu tư công của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 916 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ tiêu chí và thứ tự ưu tiên cấp vốn.

Cụ thể, các tỉnh có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn phải ưu tiên trả nợ cho những công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, nếu còn thừa mới được bố trí cho các công trình khởi công mới. Nhưng 7 tỉnh nợ xây dựng cơ bản lớn vừa được công bố đã không thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ kế hoạch và đầu tư, mà chỉ bố trí một phần nhỏ cho việc trả nợ và các dự án chuyển tiếp, còn lại vẫn bố trí cho các dự án khởi công mới.

Theo quy định, các dự án mới chỉ được bố trí từ 10-15% tổng mức đầu tư của dự án từ 2016-2020. Như vậy sẽ dẫn đến việc đầu tư dàn trải gây thất thoát lãng phí, tăng nợ đọng cho xây dựng cơ bản. Việc thất thoát lãng phí trách nhiệm thuộc về ai? Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng việc gia tăng các sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản có sự dung túng tiếp tay của một nhóm lợi ích?

Liên quan đến tồn tại này, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố tập trung thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng đến năm 2015. Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, theo quy định tại Chỉ thị số 23/CT - TTg ngày 5/8/2014 về triển khai Luật Đầu tư công. Hiện nay, dư luận đang rất quan tâm tới việc hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc kiểm tra, rà soát phân bổ vốn trung hạn tại những tỉnh nợ đọng XDCB lớn nhất cả nước này theo quy định tại Chỉ thị số 23/CT - TTg ngày 5/8/2014 về triển khai Luật Đầu tư công.

Thanh Hoa