Kế hoạch ứng phó quốc gia về tai nạn trên biển triển khai thế nào?

18/04/2020 08:50

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN vừa ban hành kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển.

Kế hoạch ứng phó quốc gia về tai nạn trên biển triển khai thế nào? 1
Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển để hạn chế tối đa thiệt hại, góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc - Ảnh minh họa

Kế hoạch do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký nêu rõ, mục tiêu để huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả tai nạn tàu, thuyền trên biển; hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường.

Đồng thời, kế hoạch giúp duy trì thường xuyên các lực lượng trên biển, góp phần đảm bảo vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược biển Việt Nam, khẳng định trách nhiệm của quốc gia trong việc tuân thủ các công ước, điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam tham gia.

Liên quan đến công tác phòng ngừa tai nạn, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch phương án ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên biển; Xây dựng đề án hệ thống cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cấp quốc gia với lực lượng, phương tiện TKCN nước ngoài trên vùng biển Việt Nam,...

Đồng thời, phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo hệ thống TKCN hàng hải, hàng không tổ chức tốt việc điều phối hoạt động TKCN trên biển. Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp TKCN thuyền trên biển và trong vùng nước cảng biển. Cập nhật, cung cấp thông tin về diễn biến tình huống sự cố, thiên tai cho cơ quan dự báo, cảnh báo để tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác ứng phó TKCN trên biển.

“Về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN sẽ chủ trì điều động các lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân tham gia TKCN trên biển khi tình huống xảy ra vượt quá khả năng của lực lượng TKCN chuyên nghiệp, bộ ngành, địa phương. Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan cấp phép, phối hợp với lực lượng, phương tiện của nước ngoài thực hiện TKCN tại vùng biển của Việt Nam.

Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai phải phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN trong việc huy động lực lượng, phương tiện khi có người, phương tiện bị nạn trên biển do bão, áp thấp nhiệt đới trên biển gây ra”, kế hoạch nêu.

Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ GTVT là chủ trì hoặc phối hợp thành lập sở chỉ huy hiện trường, sở chỉ huy phía trước để chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả vụ tai nạn liên quan đến tàu biển.

Trong trường hợp TKCN không đạt hiệu quả, vượt quá năng lực của các lực lượng thuộc bộ, kịp thời có văn bản báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN để huy động bổ sung các lực lượng các cấp tham gia ứng phó; Đồng thời, điều động lực lượng TKCN thuộc bộ tham gia phối hợp TKCN phương tiện, tàu thuyền của bộ ngành khác và địa phương khác theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN,..

Ngoài ra, kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ về công tác phòng ngừa tai nạn tàu thuyền trên biển của: Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tài chính; UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trung ương; các bộ, ngành khác; các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động trên biển.

N.Khánh