Kê khai tài sản không trung thực có thể bị cách chức

11/12/2017 07:15

Đó là một trong những điểm mới của Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm...

kê khai tài sản không trung thực có thể bị cách chức

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hà Quốc Trị

Trao đổi với Báo Giao thông, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hà Quốc Trị cho biết, Quy định 102 thay thế cho Quy định 181 do quá trình thực hiện bộc lộ bất cập.

Trên cơ sở đã sơ kết Quy định 181, việc sửa đổi trong Quy định 102 lần này dựa trên nguyên tắc nào, thưa ông?

Việc sửa đổi quy định này dựa vào nguyên tắc sửa đổi, bổ sung trách nhiệm nêu gương của đảng viên, về những điều đảng viên không được làm mà trọng tâm là cụ thể hóa những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII xác định.

Quy định mới ra đời trên cơ sở kết quả thực hiện Quy định 181 và các đề xuất, kiến nghị của địa phương, từ đó hoàn thiện quy định hiện hành cho rõ hơn, để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định mới cũng bổ sung quy định thời hiệu đảng viên vi phạm, trước đây chưa có. Bây giờ quy định mức độ vi phạm đến mức khiển trách là trong thời hiệu 5 năm, cảnh cáo, cách chức là 10 năm, còn khai trừ thì không có thời hạn, đặc biệt là các lỗi vi phạm về an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ. Quy định cũng có những điểm mới như không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong tặng, công nhận... các danh hiệu của Đảng, Nhà nước với đảng viên đang được tổ chức Đảng xem xét thi hành kỷ luật. 

Quy định 102 cũng đề cập nếu kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực có thể bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Ông có thể nói rõ hơn về điểm mới này?

Vừa rồi, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã kê khai tài sản không đầy đủ đến mức phải xử lý; bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai có một chi tiết kê khai tài sản không trung thực liên quan đến doanh nghiệp do chồng bà quản lý. Hai trường hợp này đều bị xử lý và công khai rồi. Trước đây, chỉ có hành lang để xác định vi phạm, nay với quy định này đã nêu rõ mức xử lý như thế nào đối với từng vi phạm cụ thể.

Quy định này được nhiều người cho rằng quá khắt khe. Quan điểm của ông thế nào?

Quy định này không phải khắt khe và cũng không phải bây giờ mới ban hành. Quy định này đã sửa đổi đến lần thứ 3 rồi. Đây là quy định hết sức cần thiết, làm căn cứ để xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc này cũng phải thông tin rộng rãi để cán bộ đảng viên giám sát việc thực hiện. Bây giờ cứ nói đảng viên vi phạm nhưng hành vi vi phạm thế nào thì không biết, nên phải có quy định để khi đảng viên vi phạm, mức độ thế nào thì đối chiếu, so sánh với quy định.

Quy định lần này đưa ra một nguyên tắc mới là “cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức”. Điều này phải chăng nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng kỷ luật “cho thôi chức”?

Trong quá trình kiểm tra, xử lý có xuất hiện một số trường hợp thấy rõ ràng cho thôi chức thì không phải hình thức kỷ luật. Cho nên, phải quy định rõ việc xử lý kỷ luật đúng với Điều lệ Đảng, đảng viên vi phạm đến mức nào thì phải xử lý đến mức đấy, không được cho thôi chức thay vì cách chức; hoặc xóa tên đảng viên cũng không phải hình thức kỷ luật mà phải là khai trừ Đảng.

Một quy định đáng chú ý khác là “Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không “xử lý nội bộ”. Phải chăng, điều này cho thấy tình trạng xử lý nội bộ đang diễn ra trong thực tiễn?

Đúng là trong thực tiễn cũng có chuyện đó. Chính vì thế mới quy định vào đây để ràng buộc, khi đảng viên vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo quy định của pháp luật, không được xử lý nội bộ trong Đảng.

Khi đã đưa ra xử lý vi phạm pháp luật thì trong Đảng không những xử lý kỷ luật cách chức mà còn khai trừ Đảng, căn cứ vào bản án của tòa đã tuyên, kể cả là mức án cải tạo không giam giữ.

Quy định nào cũng phải xuất phát từ thực tiễn, chứ không thể có một trường hợp nào chung chung cả. Thực tiễn đặt ra thì phải có quy định để ngăn chặn việc đáng lẽ vi phạm pháp luật phải xử lý theo pháp luật thì anh lại xử lý nội bộ. Đấy là thực tế, khi xử lý hay xuê xoa.

Cảm ơn ông!

Hoài Thu (Thực hiện)