Kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

24/01/2015 16:30

Kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

 kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

 Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Cụ thể, thời gian xuất nhập cảnh trong ngày từ 7h - 19h hiện nay thành từ 7h - 20h (giờ Hà Nội).

Thời gian xuất nhập khẩu trong ngày từ 7h - 16h30 hiện nay thành 7h - 18h (giờ Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện.

M.T

Dương Minh Thành