Kết cấu hạ tầng giao thông được ưu tiên vốn ODA giai đoạn 2016-2020

22/02/2016 07:21

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Đề án Định hướng thu hút, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA...

kết cấu hạ tầng giao thông được ưu tiên vốn oda giai đoạn 2016-2020
Kết cấu hạ tầng giao thông được ưu tiên vốn ODA giai đoạn 2016 - 2020 - Ảnh minh họa

Theo đề án, tổng nhu cầu huy động và sử dụng vốn ODA và vốn ưu đãi giai đoạn trên của các bộ, ngành và địa phương vào khoảng 39,5 tỷ USD. Trong khi đó, dự kiến tổng giá trị hiệp định ODA và vốn vay ưu đãi ký kết giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt khoảng 20-25 tỷ USD.

Nội dung đề án cũng nêu rõ việc ưu tiên vốn để hỗ trợ thực thiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng KT-XH lớn, quan trọng, thiết yếu của đất nước, nhất là tại các khu vực có tiềm năng phát triển, làm chất xúc tác để thu hút đầu tư trong và ngoài nước và giải quyết ách tắc, quá tải

Hồng Xiêm