Kết luận Bộ Văn hóa về công trình sai phạm ở Tràng An

19/03/2018 17:01

Bộ VH-TT&DL có thông báo về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ,

kết luận bộ văn hóa về công trình sai phạm ở tràng an

Bộ VH-TT&DL vừa có thông báo về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, thuộc khu di sản Tràng An

Bộ VH-TT&DL có thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Kết luận nêu rõ cần phải thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của công ty cổ phần Du lịch Tràng An.

Bên cạnh đó, kết luận cũng nêu rõ nghiêm túc thực hiện Công văn về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cát Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại cảnh quan, môi trường tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Trường hợp Công ty cổ phần Du lịch Tràng An cố tình không tự tháo dỡ các công trình vi phạm UBND tỉnh cần chủ động có phương án tháo dỡ, để sớm hoàn trả mặt bằng, cảnh quan thiên nhiên của Di sản Văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền để các cá nhân tham gia vào hoạt động dịch vụ ở khu vực núi Cái Hạ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về di sản, tạo sự đồng thuận trong việc xử lý các sai phạm của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An. Trong đó cần có phương án bố trí việc làm cho lao động ở khu vực núi Cái Hạ sang khu vực được phép tổ chức dịch vụ du lịch.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tập thể và các đơn vị liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi Di sản Văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận do Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An vi phạm. Qua đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý di sản ở địa phương và chính quyền cơ sở trong việc quản lý di sản không để xảy ra những việc tương tự trong thời gian qua tái diễn.

Đồng thời, Bộ VH-TT&DL cũng giao Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hỏa: Kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Ninh Bình trong việc xử lý các sai phạm tại khu vực núi cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Phạm Lý