Kết luận thanh tra Thủ Thiêm: Kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ chi sai

26/06/2019 18:00

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng đã sử dụng sai quy định.

Kết luận thanh tra Thủ Thiêm: Kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ chi sai 1
Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Chiều 26/6, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Tính lại tiền sử dụng đất

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó, Khu đô thị mới 770 ha, Khu tái định cư 160 ha), toạ lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện Quận 1, là trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của thành phố với các chức năng chính gồm: Trung tâm tài chính, thương mại, văn hoá, nghỉ ngơi, giải trí và dịch vụ cao cấp không chỉ của TPHCM mà của cả nước, khu vực và quốc tế.

Tại thời điểm thanh tra, UBND TP.HCM đã chỉ định một số nhà đầu tư để đầu tư xây dựng các dự án theo hình thức BT trong Khu đô thị Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến thời điểm tháng 9/2018 là trên 26.315 tỷ đồng; sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm trên 4.286 tỷ đồng.

UBND TP.HCM nghiên cứu các phương án khai thác quỹ đất còn lại trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã giao cho nhà đầu tư; đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước và khắc phục tình trạng mất cân đối khi đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TPHCM cũng phải thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung là trên 1.800 tỷ đồng và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.

Giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ (Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư), UBND TPHCM và Thanh tra Chính phủ thực hiện xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà nhà nước đã dùng tiền ngân sách để đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên cơ sở đó làm mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật, nhằm tránh thất thoát tiền của Nhà nước, khắc phục tình trạng mất cân đối vốn như hiện nay đối với các dự án BT đang thực hiện trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong quá trình kiểm toán, đề nghị xem xét, sử dụng các kết quả qua thanh tra phát hiện như: Khoản chênh lệch giảm giữa các quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho dự án BT 4 tuyến đường chính trong khu đô thị thiếu căn cứ và chưa đúng quy định trên 3.900 tỷ đồng; các khoản do phê duyệt tổng mức đầu tư của các dự án BT sai khoảng 1.734 tỷ đồng; loại khỏi chi phí khi quyết toán dự án 4 tuyến đường chính trên 25 tỷ đồng là khoản chi phí không đủ điều kiện quyết toán vào dự án…

Kết luận thanh tra Thủ Thiêm: Kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ chi sai 2
Thông báo kết luận thanh tra khu đô thị Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ

Lập tổ công tác giải quyết hàng loạt vấn đề

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM chủ trì thành lập Tổ công tác do một lãnh đạo thành phố làm Tổ trưởng để phối hợp với các bộ ngành liên quan và Thanh tra Chính phủ thực hiện và xử lý hàng loạt nội dung:

Thứ nhất, rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng, trong đó tập trung rà soát các dự án như: Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ,… Rà soát các dư án đã có quyết định giao đất để xem xét, xử lý, tính toán lại giá trị quyền sử dụng đất theo đúng quy định, tránh thất thoát tiền của nhà nước.

Thứ hai, kiểm tra, rà soát các dự án đã có chủ trương và ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất với các nhà đầu tư nhưng chưa giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định; sớm tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư đối với 55 lô đất còn lại, trong đó có bao gồm các lô đất đã được UBND TP.HCM có thông báo dừng chủ trương thanh toán cho các dự án BT trong và ngoài Khu đô thị mới Thủ Thiêm như: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Cầu Thủ Thiêm, kè bờ sông Sài Gòn,…

Thứ ba, rà soát các dự án BT, dự án đối ứng và dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai để xác định lại giá đất theo giá thị trường và theo quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Thứ tư, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện hiện dự án, nhằm sớm hoàn thiện việc đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển kết luận đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xử lý cán bộ

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị giao UBND TP.HCM chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền như: Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, các Sở (Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Viện nghiên cứu phát triển thành phố).

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu ra trong kết luận.

Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.

T.Dũng