Kết luận về sai phạm đất đai liên quan đến dự án Formosa

02/03/2015 14:24

Hội đồng bồi thường GPMB huyện Kỳ Anh đã chi trả cho cá nhân mà chưa kiểm tra, làm rõ về việc tranh chấp...

kết luận về sai phạm đất đai liên quan đến dự án formosa
Một góc công trường xây dựng của Dự án Formosa

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 826/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc công bố công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án Formosa năm 2008- 2009 tại 5 xã thuộc huyện Kỳ Anh đã xảy ra một số khuyết điểm, tồn tại.

Ngoài vi phạm về trình tự thủ tục thu hồi đất, qua thanh tra cho thấy chênh lệch số liệu về tổng diện tích đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân trong quyết định thu hồi tổng thể của UBND tỉnh so với tổng diện tích thu hồi trong quyết định của UBND huyện Kỳ Anh và tổng diện tích trong phương án bồi thường do UBND tỉnh phê duyệt.

Diện tích 1.393,70 ha đất nông nghiệp mà hộ gia đình cá nhân quản lý, sử dụng ghi trong phương án bồi thường (cơ sở để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ) lớn hơn tổng diện tích đất tương ứng ghi trong quyết định thu hồi đất (1.695,5 ha) là 302,9 ha.

Về bồi thường, chi trả cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất “tranh chấp”, đất do UBND xã quản lý, đất công ích, UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ thực hiện dự án Formosa của 90,48 ha đất ghi “đất tranh chấp” được phê duyệt bồi thường với tổng số tiền là 32,94 tỷ đồng. Hội đồng bồi thường GPMB huyện Kỳ Anh đã chi trả cho cá nhân, hộ gia đình mà chưa kiểm tra, làm rõ về việc tranh chấp, biểu hiện sự thiếu rõ ràng, minh bạch, cần được làm rõ.

Thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 15/9/2009, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Kỳ Anh đã thống kê, lập phương án bồi thường đối với 41,95 ha đất công ích, đất do UBND xã quản lý cho các đối tượng (cho cả hộ gia đình cá nhân) với tổng số tiền bồi thường là 15,52 tỷ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, việc bồi thường đất công ích trong trường hợp này là không đúng quy định tại Luật đất đai 2003. 

Về xử lý tài chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát, làm rõ việc bồi thường 32,94 tỷ đồng cho diện tích đất “tranh chấp” và 15,52 tỷ đồng cho diện tích đất “công ích” ở Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Kỳ Anh, (liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án Formosa) để thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền sai phạm. 

Hoài Thu