Kết nối các phương thức vận tải "chia lửa" cho đường bộ

15/05/2014 13:23

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch hành động tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả các phương thức vận tải giảm áp lực cho vận tải đường bộ.