Kết nối các phương thức vận tải, tạo thuận lợi cho dân

09/01/2015 06:37

Để hình thành mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ GTVT vừa phê duyệt quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải...

Theo đó, quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc phải phù hợp với chiến lược phát triển GTVT, chiến lược phát triển dịch vụ vận tải, quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam.

Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại tốt hơn của nhân dân giữa các vùng miền, địa phương trên cả nước, đảm bảo an toàn, thuận lợi và có chi phí hợp lý. Đặc biệt, quy hoạch cũng tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh vận tải, hình thành thị trường vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh có tính cạnh tranh cao, lành mạnh và hiệu quả.

Lê Tươi