Kết nối dữ liệu bảo hiểm thương mại và bảo hiểm y tế

02/12/2017 16:25

Cả hai hệ thông BHYT và bảo hiểm thương mại đều lộ diện nhiều dấu hiệu gian lận bảo hiểm khá phổ biến.

kết nối dữ liệu bảo hiểm thương mại và bảo hiểm y tế

Cả hai hệ thông BHYT và bảo hiểm thương mại đều lộ diện nhiều dấu hiệu gian lận bảo hiểm khá phổ biến

Mới đây, Bộ Y tế đã chủ trì, mời các đơn vị liên quan, trong đó có đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và một số DN BH nhân thọ tham dự hội thảo để cùng trao đổi về việc kết nối dữ liệu bảo hiểm thương mại và bảo hiểm y tế.Theo các chuyên gia, việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa BHYT với bảo hiểm thương mại sẽ khắc phục được điểm yếu trên, giúp thống kê được đầy đủ, toàn diện số lượng dân số được BHXH, BHYT, bảo hiểm thương mại tại Việt Nam.Các doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu lớn từ mảng này như Prudential, Bảo Việt nhân thọ, Manulife... (đối với khối nhân thọ), hay Bảo hiểm Bảo Việt, PTI, PJICO, Bảo hiểm PVI... (đối với khối phi nhân thọ) đang phải đối mặt với thực tế gian lận bảo hiểm chưa có hồi kết.

Xét chung, tại cả hai hệ thông BHYT và bảo hiểm thương mại đều lộ diện nhiều dấu hiệu gian lận bảo hiểm khá phổ biến như người bệnh gian lận bằng cách đi khám nhiều lần tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, mượn thẻ bảo hiểm y tế.... Cơ sở khám chữa bệnh móc ngoặc cùng người bệnh chỉ định dịch vụ khám chữa bệnh quá mức cần thiết, sử dụng một số thuốc, vật tư y tế giá cao không hợp lý, thậm chí người bệnh không nằm viện, nhưng vẫn có hóa đơn nằm viện, điều trị thuốc men với chi phí cao... Đại lý bảo hiểm móc nối cùng khách hàng làm giả các hồ sơ, giấy từ, tìm các kẽ hở của luật và doanh nghiệp bảo hiểm để gian lận... Do đó, việc chia sẻ thông tin về gian lận bảo hiểm, theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ngoài giúp các doanh nghiệp bảo hiểm và BHXH có các biện pháp phòng chống gian lận bảo hiểm, góp phần giảm mức đóng góp bảo hiểm, mở rộng quyền lợi bảo hiểm cho người dân, còn giúp cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, giám sát về bảo hiểm.

Hoàng Ngân