Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo cấp cao

12/01/2019 05:02

Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu việc lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Hoài Thu - Tường Media