Kết quả đo kiểm chất lượng 4G của MobiFone, Viettel thế nào?

28/09/2017 08:35

Cục Viễn thông vừa công bố kết quả đo kiểm chất lượng kỹ thuật dịch vụ 4G của MobiFone và Viettel ...

kết quả đo kiểm chất lượng 4g của mobifone, viettel thế nào?

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với MobiFone, cơ quan quản lý đã tiến hành đo kiểm từ 19/7-26/7 tại Hà Nội. Kết quả cho thấy tốc độ tải xuống trung bình của nhà mạng này là 36,91 Mbit/s và tốc độ tải lên trung bình là 19,28 Mbit/s. Chỉ số, thời gian trễ, truy nhập dịch vụ trung bình chỉ còn 1,69 giây.

Còn với Viettel, kết quả đo được thực hiện từ 8 - 16/6 cũng tại địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy, tốc độ tải dữ liệu xuống trung bình của mạng Viettel là 34,90Mbit/s và tốc độ tải dữ liệu lên trung bình của Viettel là 16,88Mbit/s. Chỉ số, thời gian trễ truy nhập dịch vụ 4G trung bình là 1,83 giây. 

Th. Liêm