Kết thúc dự án BT cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

03/04/2014 19:36

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa cho phép ghép dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình vào dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa cho phép ghép dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình vào dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Tên dự án này sẽ được đổi thành dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình để triển khai theo hình thức BOT. Bộ GTVT được giao là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.


Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nhà đầu tư Geleximco bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Bộ GTVT, đồng thời, hoàn chỉnh thủ tục kết thúc dự án BT đường cao tốc Hòa Lạc - TP Hòa Bình theo quy định.


Liên quan đến việc xây dựng trạm thu phí để hoàn vốn dự án BOT nêu trên, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính về mức phí, lộ trình tăng phí theo quy định, làm cơ sở để tính toán phương án tài chính cho dự án và thống nhất với UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP Hà Nội về vị trí đặt trạm thu phí.


Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT quyết định, chịu trách nhiệm lựa chọn và thẩm tra năng lực nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

H.T.O