Kêu gọi "Nói không với amiăng trắng"

24/12/2014 12:56

Ngày 23/12, tại Hội thảo "Cơ sở khoa học bảo vệ sức khỏe cộng đồng tránh tác hại của amiăng trắng".

Tại hội thảo, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, tổn thất kinh tế cho việc điều trị các bệnh ung thư, xử lý chất thải amiăng trắng vượt xa con số thuế mà ngành vật liệu amiăng mang lại. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam nên thực hiện lộ trình tiến tới dừng sử dụng amiăng trắng, chậm nhất vào năm 2020.

V.A