Khách bay nội địa dần phục hồi, quốc tế vẫn giảm gần 99%

25/10/2020 12:18

Lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 10 đạt 4,98 triệu khách, giảm 46,8% so với tháng 10/2019.

khách bay nội địa dần phục hồi, quốc tế vẫn giảm gần 99%
Trong tháng 10, khách nội địa đạt 4,94 triệu khách, giảm 16,6% so với tháng 10/2019

Tin từ Cục Hàng không VN, tính đến 15/10/2020, sản lượng điều hành bay đi/đến của cả nước đạt 263 nghìn chuyển, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019. Điều hành bay quá cảnh đạt 124 nghìn chuyển, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Lượng hành khách thông qua cảng hàng không đạt 52,8 triệu khách, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 7,1 triệu khách, giảm 79,4% so với cùng kỳ năm 2019; Khách nội địa đạt 45,7 triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 25,6 triệu hành khách, giảm 44,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,7 triệu, giảm 81,2% so với cùng kỳ năm 2019; Khách nội địa đạt 22,9 triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong tháng 10, trong khi lượng khách quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách nội địa đã hồi phục trở lại.

Cụ thể, lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt 4,98 triệu khách, giảm 46,8% so với tháng 10/2019. Trong đó, khách quốc tế giảm tới 98,8%, chỉ còn 41 nghìn khách. Khách nội địa chỉ giảm 16,6%, đạt 4,94 triệu khách, giảm 16,6% so với tháng 10/2019.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hành khách 2,49 triệu khách, giảm 43,9% so với tháng 10/2019. Trong số này, quốc tế 17 nghìn khách, giảm 98,9% so với tháng 10/2019, khách nội địa đạt 2,47 triệu khách, giảm 43,9% so với tháng 10/2019.

Cần phải nói rằng, năm 2019, chỉ tính riêng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc TCT Cảng hàng không VN (ACV) đạt trên 116 triệu hành khách, tăng 12% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 41,7 triệu hành khách, khách nội địa đạt 74,3 triệu hành khách.

Thanh Bình