Khách đi máy bay tiếp đà tăng mạnh hai con số

28/10/2018 09:40

Trong 10 tháng, sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 87,4 triệu khách, tăng 11% so với cùng kỳ 2017.

Khách đi máy bay tiếp đà tăng mạnh hai con số 1

Sản lượng hành khách thông qua cảng tiếp đà tăng trưởng mạnh

Tin từ Cục Hàng không VN, 10 tháng 2018, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 373 nghìn chuyến, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2017. Điều hành bay quá cảnh đạt 374 nghìn chuyến, tăng 13,5%. 

Sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 87,4 triệu khách, tăng 11%, sản lượng hàng hoá đạt 1,23 triệu tấn, tăng 9,5%. Tổng thị trường vận chuyển hành khách đạt 58,7 triệu khách, tăng 13,6%, vận chuyển hàng hoá đạt 999 nghìn tấn, tăng 6,9%.

Riêng trong tháng 10, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 36,6 nghìn chuyến, tăng 12,6% so với tháng 10/2017. Điều hành bay quá cảnh đạt 36,4 nghìn chuyến, tăng 5,3%. Sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 8,3 triệu khách, tăng 5,3%, sản lượng hàng hoá đạt 131 nghìn tấn, tăng 8,6%.

Cũng theo Cục Hàng không VN, các hãng hàng không trong nước vận chuyển hơn 3,9 triệu khách, tăng 3,9% so với tháng 10/2017 và hơn 37 nghìn tấn hàng hoá, tăng 38,6%.

Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng cho biết, lượng khách thông qua hệ thống cảng hàng không trên cả nước năm 2018 dự kiến lần đầu vượt mốc 100 triệu khách, đạt 105 triệu khách.

Trong năm ngoái, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng đạt trên 94 triệu hành khách, tăng 16% so với thực hiện năm 2016. Sản lượng cất hạ cánh  đạt 611.165 lượt/chuyến, tăng 10% so với thực hiện năm 2016.

T.Bình