Khách sạn xây vượt phép... 129 phòng ở Đà Nẵng bị tuýt còi

09/05/2018 09:00

Một khách sạn tại Đà Nẵng xây lố 129 phòng so với giấy phép được cấp vừa bị Sở Xây dựng tuýt còi...

khách sạn xây vượt phép... 129 phòng ở Đà nẵng bị tuýt còi

Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm của khách sạn Eden xây "lố" 129 phòng

Theo đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Minh Thùy - chủ đầu tư công trình khách sạn EDEN tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng sai phép, thực hiện đúng các nội dung như giấy phép xây dựng được cấp ngày 6/12/2016.

Theo giấy phép của Sở Xây dựng Đà Nẵng, khách sạn EDEN chỉ được phép xây 96 phòng nhưng trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư tự ý xây đến 225 phòng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu trong quá trình triển khai tháo dỡ, Công ty TNHH Minh Thùy có phương án, giải pháp phá dỡ đảm bảo an toàn cho công trình sau khi phá dỡ phần vi phạm; đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người và an toàn cho các công trình lân cận. Đồng thời việc phá dỡ phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tháo dỡ của công trình. Nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan chức năng thì tổ chức cưỡng chế.

Vĩnh Nhân