Tin từ Cảng HKQT Nội Bài, sản lượng vận chuyển nội địa đang phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm bị hạn chế do dịch bệnh.
Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự kiến dịp cao điểm 30/4, 1/5 năm nay, sản lượng ngày cao nhất tại Cảng sẽ đạt trên 500 lượt chuyến bay và xấp xỉ 78 - 80 ngàn lượt khách, trong đó chủ yếu là sản lượng quốc nội.
Tin từ Cảng HKQT Nội Bài, sản lượng vận chuyển nội địa đang phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm bị hạn chế do dịch bệnh. Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự kiến dịp cao điểm 30/4, 1/5 năm nay, sản lượng ngày cao nhất tại Cảng sẽ đạt trên 500 lượt chuyến bay và xấp xỉ 78 - 80 ngàn lượt khách, trong đó chủ yếu là sản lượng quốc nội.
Thanh Bình