Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Nguyễn Minh Tuấn cho biết sân bay Tân Sơn Nhất đã mở tối đa 17 máy soi an ninh tại sảnh A và 9 máy tại sảnh B, đảm bảo thông thoát.
Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Nguyễn Minh Tuấn cho biết sân bay Tân Sơn Nhất đã mở tối đa 17 máy soi an ninh tại sảnh A và 9 máy tại sảnh B, đảm bảo thông thoát.
Thanh Bình