Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

07/12/2015 11:14

Sáng 7/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 1
Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và 1.800 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong 5 năm qua gắn với các phong trào thi đua - yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi tầng lớp nhân dân, đoàn thể, doanh nghiệp...

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Trình bày báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn  2016-2020, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan cho biết, trong 5 năm qua, công tác khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu... đã có nhiều chuyển biến tích cực, chiếm trên 50% số bằng khen cấp bộ, ban ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố; chiếm 15% số bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đối với giai đoạn 5 năm tới, chỉ tiêu đặt ra là nâng các tỉ lệ này lên tương ứng là 60% và 20%.

Buổi sáng cùng ngày, Đại hội đã lắng nghe một số báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến tại Đại hội. 

Hoài Thu - Khánh Linh