Khai, nộp thuế điện tử với cá nhân cho thuê nhà tăng vọt

10/10/2017 10:12

Số lượng cá nhân đăng ký, cũng như số lượng tờ khai điện tử với hoạt động cho thuê nhà tăng lên đáng kể.

khai, nộp thuế điện tử với cá nhân cho thuê nhà tăng vọt

Ảnh minh họa: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, tính đến tháng 4/2017 mới có gần 500 tờ khai điện tử của các cá nhân có nhà cho thuê thì đến nay, đã có 23.956 tài khoản cá nhân đăng ký giao dịch điện tử với khoảng 25.312 tờ khai điện tử đã được thực hiện. Trong đó, TP.HCM có 15.836 tài khoản và 14.967 tờ khai; Hà Nội có 8.120 tài khoản và 10.345 tờ khai.

Trước đó, ngành Thuế nghiên cứu và triển khai thí điểm khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Thời gian thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM từ tháng 11/2016 - 12/2017. Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ tổng kết và nhân rộng phương thức này vào đầu năm 2018.

C.Sơn