Khai thác sân bay xã hội hóa “bình mới rượu phải mới”

07/07/2016 09:42

Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành mô hình khai thác kiểu mẫu từ nhà ga quốc tế...

Xuân Huy