Khai thiếu tiền thuế, chứng khoán Bảo Việt bị truy phạt 92,5 triệu đồng

01/09/2017 16:08

Ngày 1/9, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thông báo quyết định truy thu và phạt tiền thuế của Cục thuế Hà Nội.

khai thiếu tiền thuế, chứng khoán bảo việt bị truy phạt 92,5 triệu đồng

Khai thiếu tiền thuế, chứng khoán Bảo Việt bị truy thu và bị phạt hơn 90 triệu đồng

Quyết định của Cục thuế Hà Nội ký ngày 30/8 nêu rõ, tiến hành truy thu số thuế giá trị gia tăng và số thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền là hơn 71 triệu đồng sau khi kiểm tra thuế trong hai năm 2015 và 2016 đối với BVSC. Trong đó cơ quan thuế truy thu số thuế giá trị gia tăng là hơn 61 triệu đồng và truy thu số thuế thu nhập cá nhân là hơn 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng phạt 20% trên số tiền thuế khai thiếu với số tiền hơn 14,2 triệu đồng.

Ngoài ra, BVSA cũng bị tính tiền chậm nộp thuế với số tiền gần 7,3 triệu đồng.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày 30/8, BVSC phải nộp đủ các số tiền nói trên vào tài khoản của Cục thuế TP. Hà Nội.

Kết thúc quý II/2017, công ty đạt doanh thu hoạt động 128,6 tỷ đồng, tăng mạnh 30,2% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,15% so với cùng kỳ 2016.