1. Quán bar CÉ LA VI. Địa chỉ: Tầng 57, Tháp 3, Khách sạn Bayfront Avenue, Sky park Marina Bay Sands. 
1. Quán bar CÉ LA VI. Địa chỉ: Tầng 57, Tháp 3, Khách sạn Bayfront Avenue, Sky park Marina Bay Sands. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)