Si Phan Don là một quần đảo tuyệt đẹp ven sông Mekong, với 4.000 hòn đảo nhỏ. Nằm ở địa hình nhiều nước nên Si Phan Don có cảnh quan tuyệt vời. Du khách có thể đi khám phá trên thuyền kayak khi đến vùng đất dường như bị tách rời khỏi nền văn minh này. 
Si Phan Don là một quần đảo tuyệt đẹp ven sông Mekong, với 4.000 hòn đảo nhỏ. Nằm ở địa hình nhiều nước nên Si Phan Don có cảnh quan tuyệt vời. Du khách có thể đi khám phá trên thuyền kayak khi đến vùng đất dường như bị tách rời khỏi nền văn minh này. 
Hàn Ly (Theo globalgrasshopper)