Hang Tham Kong Lo là nơi có sông Nam Hin Bun dài 7km chảy dưới lòng đất, và trần hang cao tới hơn 300m. Hãy thuê một chiếc thuyền để tham quan hang động bằng, tuy nhiên trải nghiệm này không dành cho những người yếu tim.
Hang Tham Kong Lo là nơi có sông Nam Hin Bun dài 7km chảy dưới lòng đất, và trần hang cao tới hơn 300m. Hãy thuê một chiếc thuyền để tham quan hang động bằng, tuy nhiên trải nghiệm này không dành cho những người yếu tim.
Hàn Ly (Theo globalgrasshopper)