Pha That Luang là di tích quan trọng nhất của đất nước Lào và là nguồn tự hào to lớn đối với người dân Lào. Đây là một bảo tháp lớn bằng vàng với hình ảnh lấp lánh có thể dễ dàng nhận ra từ xa. 
Pha That Luang là di tích quan trọng nhất của đất nước Lào và là nguồn tự hào to lớn đối với người dân Lào. Đây là một bảo tháp lớn bằng vàng với hình ảnh lấp lánh có thể dễ dàng nhận ra từ xa. 
Hàn Ly (Theo globalgrasshopper)