Sông Mekong là con sông lớn nhất ở Đông Nam Á, chảy cắt qua một số địa hình hiểm trở, hoang sơ nhất trên thế giới. Cách tốt nhất để ngắm cảnh dọc ven sông là đi thuyền từ Huay Xai đến Luang Prabang.
Sông Mekong là con sông lớn nhất ở Đông Nam Á, chảy cắt qua một số địa hình hiểm trở, hoang sơ nhất trên thế giới. Cách tốt nhất để ngắm cảnh dọc ven sông là đi thuyền từ Huay Xai đến Luang Prabang.
Hàn Ly (Theo globalgrasshopper)