Tất cả những con búp bê này như đang làm công việc hằng ngày thay con người như bán hàng, đi học, câu cá trên sông hay đang tụ tập trò chuyện...
Tất cả những con búp bê này như đang làm công việc hằng ngày thay con người như bán hàng, đi học, câu cá trên sông hay đang tụ tập trò chuyện...
Hàn Ly (Theo escape)