Thứ Bảy, 14/12/2019 04:52:04 Hotline: 0901 514 799
Tam giác quỷ Bermuda: Tam giác Bermuda là một địa điểm lớn nằm giữa Bermuda, Miami và San Juan. Nơi đây đã chứng kiến những vụ tai nạn bất ngờ, rất khó lý giải của hơn 20 máy bay và 50 tàu thủy, thậm chí một số “biến mất” hoàn toàn.
Tam giác quỷ Bermuda: Tam giác Bermuda là một địa điểm lớn nằm giữa Bermuda, Miami và San Juan. Nơi đây đã chứng kiến những vụ tai nạn bất ngờ, rất khó lý giải của hơn 20 máy bay và 50 tàu thủy, thậm chí một số “biến mất” hoàn toàn.
Hàn Ly (Theo loveexploring)