Tam giác Bermuda: Với diện tích hơn 1,3 triệu km2, khu vực biển tam giác Bermuda đã chứng kiến hơn 20 máy bay và 50 tàu mất tích mà không rõ nguyên nhân. Nhiều giả thuyết được đưa ra từ hoạt động siêu nhiên cho đến từ trường và sóng mạnh.
Tam giác Bermuda: Với diện tích hơn 1,3 triệu km2, khu vực biển tam giác Bermuda đã chứng kiến hơn 20 máy bay và 50 tàu mất tích mà không rõ nguyên nhân. Nhiều giả thuyết được đưa ra từ hoạt động siêu nhiên cho đến từ trường và sóng mạnh.
Huy Phong (Theo Love Exploring)