Xe tải: Xe tải chạy trên đường nhưng một số trong số chúng đã xoay sở để tìm đường xuống đáy đại dương. Các thợ lặn biển sâu ở Thái Lan đã cảm thấy rất thú vị khi tìm thấy một xe tải quân sự dưới độ sâu của đại dương. 
Xe tải: Xe tải chạy trên đường nhưng một số trong số chúng đã xoay sở để tìm đường xuống đáy đại dương. Các thợ lặn biển sâu ở Thái Lan đã cảm thấy rất thú vị khi tìm thấy một xe tải quân sự dưới độ sâu của đại dương. 
Hàn Ly (Theo rd.com)