Hồ Ballard, Goldfields - Tây Úc: Hồ Ballard là nơi có màu nước đỏ thẫm như máu do bùn đỏ tạo nên, cùng với rất nhiều các "tác phẩm điêu khắc" ấn tượng của thiên nhiên, nên mặc dù nằm ở vùng hẻo lánh vẫn rất đông du khách.
Hồ Ballard, Goldfields - Tây Úc: Hồ Ballard là nơi có màu nước đỏ thẫm như máu do bùn đỏ tạo nên, cùng với rất nhiều các "tác phẩm điêu khắc" ấn tượng của thiên nhiên, nên mặc dù nằm ở vùng hẻo lánh vẫn rất đông du khách.
Hàn Ly (Theo escape)