Tới giờ thi đấu, các khán đài đều được lấp đầy, không còn chỗ trống.
Tới giờ thi đấu, các khán đài đều được lấp đầy, không còn chỗ trống.
Biển Ngọc,Thanh Hà