Khẩn trương ban hành các nghị định mới về hàng hải

11/12/2015 13:55

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chủ trì họp về kế hoạch triển khai xây dựng VBQPPL hướng dẫn Luật Hàng hải.

Khẩn trương ban hành các nghị định mới về hàng hải 1
Quy định về công khai, minh bạch giá cước, phụ thu cước vận tải biển sẽ được sớm thực thi với Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải VN (sửa đổi)

Bộ luật Hàng hải VN sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Bộ luật gồm 20 Chương, 341 điều, quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển.

Theo Vụ Pháp chế (Bộ GTVT), nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực thi Bộ luật khi có hiệu lực, Vụ đã trình Bộ GTVT kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải (sửa đổi) gồm 36 văn bản. Trong đó có 15 dự thảo nghị định Bộ GTVT chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, 21 dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng GTVT ban hành và các Bộ, Ngành khác ban hành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho rằng, đây là chương trình công tác rất lớn, đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể, khoa học để phân bổ nguồn lực cán bộ và thời gian cho phù hợp để đạt chất lượng văn bản thật tốt và không bị lụt tiến độ.

Toàn bộ các dự thảo văn bản này cần phải được cơ bản hoàn chỉnh trong năm 2016, để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và phải được ban hành chậm nhất giữa tháng 5/2017, để có hiệu lực thi hành vào 1/7/2017 cùng với thời điểm hiệu lực của Bộ Luật. 

Khẩn trương ban hành các nghị định mới về hàng hải 2
Quy định về Ban quản lý khai thác cảng cũng được đề nghị áp dụng tại Lạch Huyện trước thời điểm hiệu lực 1/7/2017 của Bộ Luật Hàng hải VN (sửa đổi)

Trong đó có Nghị định “Về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển” và Nghị định “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng”. Đây là văn bản quan trọng nhất, cần sớm hoàn thiện dự thảo. Thứ trưởng Công cho rằng, giá là do thị trường quyết định, song quan trọng nhất là phải được các hãng tàu và đại lý công khai, minh bạch cho các chủ hàng, các doanh nghiệp XNK được biết. Nghị định sẽ quy định cụ thể, chi tiết về yêu cầu công khai minh bạch giá cước và các khoản phụ thu. 

Với Nghị định định “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng”, Thứ trưởng Công cho biết, từ năm 2014 Bộ GTVT đã xây dựng Đề án về chính quyền cảng biển và kiến nghị áp dụng cho khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Đầu tư vào hệ thống CSHT cảng biển và giao thông khu vực này rất lớn, lên tới gần 1,5 tỉ USD. Hiện 2 bến cảng đầu tiên đã được xây dựng, đưa vào khai thác năm 2017. Tình hình cấp đất, đầu tư khu vực này đã rất nóng bỏng, việc khởi động cho áp dụng mô hình Ban quản lý khai thác cảng biển ở đây cần đề nghị Thủ tướng chính phủ cho bắt đầu triển khai sớm, không thể chờ đến 1/7/2017. 

Phương Anh