Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ qua Kiên Giang

10/10/2019 11:00

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tỉnh Kiên Giang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ qua Kiên Giang 1
Sửa chữa cầu trên tuyến QL63, đoạn qua địa phận huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Ngày 10/10, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị tỉnh Kiên Giang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ (QL): 80, 63, N1. Tổng kinh phí ước tính được duyệt là 6,5 tỷ đồng.

Cụ thể, tuyến QL80, mặt đường hư hỏng xuất hiện “ổ gà”, oằn lún sâu đoạn Km 131+300, Km 215+900 phá hoại kết cấu hạ tầng với khối lượng 21.791m2; tuyến QL63 hiện trạng hư hỏng tại Km 30+75, Km 44+100, mặt đường hư hỏng “ổ gà”, oằn lún hố sâu, hư hỏng kết cấu với khối lượng 5.770m2 và tuyến QLN1, hiện trạng hư hỏng xuất hiện ngay vị trí Km 177+100, Km 191+800. Hư hỏng phá hoại kết cấu với khối lượng là 6.230m2.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT tỉnh Kiên Giang, sau khi thi công khắc phục xong thời gian là 30 ngày, chậm nhất đến đầu tháng 11/2019, phải trình hồ sơ về Tổng cục để xem xét thẩm định phê duyệt.

Đồng thời, yêu cầu Sở GTVT tỉnh Kiên Giang chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm được phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019 và các danh mục công trình, nhằm chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo ATGT trên các đoạn tuyến.

Thường xuyên kiểm tra rà soát, xác định rõ phạm vi các vị trí sửa chữa các năm, vị trí hư hỏng phát sinh mới để khối lượng đề xuất sửa chữa không bị trùng lập với khối lượng thực hiện 2018, 2019 sửa chữa định kỳ và khối lượng sẽ thực hiện năm 2020, sửa chữa đột xuất còn trong thời gian bảo hành công trình.

Không trùng lắp khắc phục hậu quả thiên tai, chịu trách nhiệm về việc thanh toán trùng lắp khối lượng, hoặc thanh toán khống khối lượng, đảm bảo giao thông năm 2019 trên các tuyến quốc lộ.

Khẩn trương khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ qua Kiên Giang 2
Công nhân đang khẩn trương xây dựng hệ thống cống thoát nước trên tuyến QL80, đoạn qua địa phận huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Sở GTVT tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, Sở đã chủ động triển khai thực hiện nhiều ngày trước đó, vừa khảo sát đánh giá thiệt hại, vừa triển khai sửa chữa. Quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công nhanh chóng sửa chữa bất kể ngày đêm tranh thủ triển khai công nhân, máy móc thiết bị khi thời tiết thuận lợi.

Song song đó, Sở cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ đảm bảo ATGT và chất lượng công trình phải đạt chuẩn mới nhiệm thu theo quy định của Bộ GTVT.

Do bước đầu gặp khó khăn về kinh phí, Sở sẽ cho tạm ứng kinh phí bảo trì hàng năm, hoặc nhà thầu tự bỏ kinh phí sửa chữa trước, rồi quyết toán sau khi kinh phí được duyệt.

Hiện nay, các tuyến đường quốc lộ qua tỉnh Kiên Giang (có 5 tuyến) đã thực hiện lấp các hố sâu, tỉ lệ đạt 75% khối lượng chỉ chờ thời tiết (nắng đều) các nhà thầu sẽ rải đá mịn và thảm nhựa theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Hoàng Nghiệp