Khẳng định vai trò, hiệu quả phong trào Đoàn ngành GTVT

14/03/2016 20:09

Đoàn viên thanh niên Bộ GTVT cần khẳng định được vai trò, phong trào thanh niên phải hiệu quả, tạo sức lan tỏa.

khẳng định vai trò, hiệu quả phong trào Đoàn ngành gtvt

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu phong trào thanh niên toàn ngành phải tạo được sức lan tỏa

Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đoàn TN Bộ GTVT Trịnh Thu Hà cho biết, năm 2015, với 34 cơ sở Đoàn, 13.700 đoàn viên, nhiều chương trình công tác của Đoàn TN Bộ đã cơ bản được thực hiện thành công, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Hoạt động của Đoàn đã khẳng định được vị trí, vai trò; Uy tín của tổ chức Đoàn được nâng cao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thẳng thắn góp ý về những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn năm 2015 như: phân công phân nhiệm trong Ban Thường vụ Đoàn chưa rõ ràng; Không nắm được cơ sở Đoàn và đoàn viên nên không chỉ đạo được cơ sở…

Để phong trào Đoàn Bộ hiệu qủa hơn trong thời gian tới, Đoàn TN Bộ cần khắc phục những tồn tại trên. Đồng thời, cần tranh thủ và bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chuyên môn; Kiện toàn lại cán bộ Đoàn các cấp. Đổi mới hoạt động sao cho sôi nổi hơn, phù hợp với tình hình đơn vị. Phải chọn phong trào hoạt động rõ nét thanh niên, qua đó khẳng định vai trò, không chạy theo hình thức, chung chung…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, trong thời gian tới phải thực hiện các nội dung, hoạt động nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn TN Bộ GTVT. Đặc biệt, phải kiện toàn lại hệ thống tổ chức Đoàn từ Bộ đến các cơ sở, phân công phân nhiệm cụ thể trong Ban Thường vụ Đoàn TN Bộ. Về phong trào, xây dựng nội dung hoạt động có trọng tâm trọng điểm từng giai đoạn.

“Phong trào Đoàn phải bám sát nhiệm vụ của ngành. Đẩy mạnh sáng kiến, áp dụng khoa học công nghệ. Cần có các hình thức như giao lưu, học hỏi để tạo sức lan tỏa từ cơ sở mạnh đến cơ sở hoạt động còn hạn chế”, Thứ trưởng yêu cầu.

TT