Khánh Hòa: Đình chỉ dự án cao quá 40 tầng

13/03/2016 14:27

Các dự án xây dựng cao ốc, khách sạn cao quá 40 tầng trên địa bàn TP Nha Trang vừa bị đình chỉ...

khánh hòa: Đình chỉ dự án cao quá 40 tầng
Đình chỉ dự án cao quá 40 tầng

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, các dự án xây dựng cao ốc, khách sạn cao quá 40 tầng trên địa bàn TP Nha Trang vừa bị UBND tỉnh này đình chỉ vì vi phạm đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 (đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 9/2012).

Theo đồ án này, các công trình thuộc khu đô thị ven biển Nha Trang có chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mới đây, 13 dự án có công trình xây dựng vượt 40 tầng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, đang làm thủ tục trình Thủ tướng để xin điều chỉnh đồ án quy hoạch chung của Nha Trang theo hướng nâng số tầng lên so với con số giới hạn trước đây. 

Ngân Hà