Khánh Hòa: Thưởng Tết 2018 cao nhất 136 triệu, thấp nhất 100 nghìn đồng

03/01/2018 13:19

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng bình quân 2,6 triệu đồng/người, người cao nhất 129 triệu, thấp nhất 100.000 đồng.

khánh hòa: thưởng tết 2018 cao nhất 136 triệu, thấp nhất 100 nghìn đồng

Doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước mức thưởng bình quân hơn 6,4 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Theo đó, đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, mức thưởng bình quân 5,9 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất nhận 44 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Với doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước, mức thưởng bình quân hơn 6,4 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Doanh nghiệp tư nhân mức thưởng bình quân 4,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng bình quân 2,6 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 129 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Doanh nghiệp có mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa với mức thưởng 136 triệu đồng, DN có mức thưởng thấp nhất là Công ty TNHH Hải Vương là 100.000 đồng.

Theo đánh giá, tiền lương bình quân các doanh nghiệp trên địa bàn đều tăng từ 2,79 – 17,03%. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, làm việc với các DN để nắm tình hình thực hiện chi trả tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Trước đó, trong dịp Tết Dương lịch, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco với 60 triệu đồng, DN có mức thưởng thấp nhất là Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh 50.000 đồng.

Lộc Hiệp