Khánh Hòa xây dựng nhiều bãi đỗ xe ở trung tâm Nha Trang

25/05/2020 19:58

Ngày 25/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản về việc tổ chức triển khai các bãi đỗ xe trên địa bàn TP Nha Trang.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Loạt bãi xe tạm trên địa bàn TP Nha Trang sẽ được đầu tư, xây dựng

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý với đề xuất của Sở GTVT về lộ trình đầu tư xây dựng, vận hành các bãi đỗ xe, bãi đỗ xe tạm trên địa bàn TP Nha Trang.

Lộ trình thực hiện các bãi đỗ xe tạm TP Nha Trang được Sở GTVT đề xuất như sau: Bãi đỗ xe tạm tại khu đất 170 Lê Hồng Phong trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/5, có thể vận hành vào ngày 31/5. Bãi đỗ xe tạm khu đất kho cảng Bình Tân (7 - 10 Trường Sơn) sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trước ngày 15/6 để triển khai thực hiện vào ngày 30/6.

Trước ngày 30/6, cơ quan chức năng sẽ trình phương án để UBND tỉnh phê duyệt bãi đỗ xe tạm khu đất kho cảng Bình Tân 1A Phước Long và bãi đỗ xe tạm tại thôn Phước Trung, xã Phước Đồng để cùng vận hành trước ngày 15/7.

Đối với các bãi đỗ xe theo quy hoạch, giao UBND TP Nha Trang rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp để có thể triển khai đấu thầu sử dụng đất.

Bãi đỗ xe khu đất 170 Lê Hồng Phong và bãi đỗ xe khu đất kho cảng Bình Tân hoàn thành trước 30/10. Bãi đỗ xe số 3 khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng dự kiến hoàn thành điều chỉnh quy hoạch trước ngày 15/4, tuy nhiên, đến nay các đơn vị vẫn chưa thực hiện công tác thu hồi và bàn giao khu đất.

Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị liên quan theo chức năng và phạm vi quản lý có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng thời hạn quy định; trường hợp cần thiết được điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không quá 15 ngày so với tiến độ và phải báo cáo UBND tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Quốc Nhựt