Khánh thành Khu lưu niệm GS, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

18/05/2015 17:51

Tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.

Sáng 18/5, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình. Đến dự có Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

khánh thành khu lưu niệm gs, viện sĩ trần Đại nghĩa
Đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực ban Bí thư cùng lãnh đạo tỉnh vĩnh Long, Quân khu 9  cắt băng khánh thành khu lưu niệm

Sau gần 2 năm xây dựng (khởi công ngày 24/11/2013), Dự án Khu lưu niệm Giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa đã hoàn thành trên diện tích hơn 16.000m2. Công trình gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, thư viện và trung tâm tích hợp dữ liệu về khoa học và công nghệ, phòng hội thảo, chiếu phim, sinh hoạt truyền thống, quảng trường, các hạng mục phụ trợ và cảnh quan với tổng mức đầu tư gần 51 tỷ đồng.

Đặc biệt, Khu lưu niệm là công trình đầu tiên được Bộ Khoa học và công nghệ đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu khoa học công nghệ, thư viện điện tử giới thiệu thân thế, sự nghiệp và các công trình nghiên cứu Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, quảng bá thông tin khoa học công nghệ, phục vụ khai thác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn mới vùng ĐBSCL; phục vụ rộng rãi cho khách tham quan, nghiên cứu, tiếp cận thông tin khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế.

khánh thành khu lưu niệm gs, viện sĩ trần Đại nghĩa
Đồng chí Lê Hồng Anh,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành khu lưu niệm.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học tiên phong trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, là người vừa trực tiếp làm khoa học, vừa đặt nền móng kiến tạo và phát triển nền khoa học và công nghệ VN.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa có những công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng, đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, từ súng không giật trong kháng chiến chống Pháp đến thiết bị rà phá thủy lôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là người đứng đầu nhiều cơ quan của ngành khoa học công nghệ VN và Bộ Quốc phòng….

khánh thành khu lưu niệm gs, viện sĩ trần Đại nghĩa
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến thắp nhang tưởng nhớ Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa 
Minh Tuấn