Khánh thành Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông

01/10/2014 11:02

Trung tâm điều khiển đèn THGT được đưa vào hoạt động giúp điều khiển linh hoạt tất cả các nút đèn hiệu, giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo trật tự ATGT.