2. Sô cô la: Caffeine, chất béo và ca cao trong sô cô la kết hợp với nhau có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề dạ dày khi uống nhiều rượu, tương tự như các thực phẩm giàu axit khác.
2. Sô cô la: Caffeine, chất béo và ca cao trong sô cô la kết hợp với nhau có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề dạ dày khi uống nhiều rượu, tương tự như các thực phẩm giàu axit khác.
Luna (Theo Cosmopolitan)