4. Khoai tây chiên: Những thực phẩm chiên rán có thể khiến cơ thể bạn bị mất nhiều nước hơn (về cơ bản rượu bia đã là một chất lợi tiểu làm cơ thể bị mất nước).
4. Khoai tây chiên: Những thực phẩm chiên rán có thể khiến cơ thể bạn bị mất nhiều nước hơn (về cơ bản rượu bia đã là một chất lợi tiểu làm cơ thể bị mất nước).
Luna (Theo Cosmopolitan)