Khi vợ sinh con, chồng được hưởng chế độ thai sản ra sao?

07/11/2019 14:17

Theo quy định tại Luật BHXH, lao động nam đang đóng BHXH khi có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

khi vợ sinh con, chồng được hưởng chế độ thai sản ra sao?
Theo quy định tại Luật BHXH, lao động nam đang đóng BHXH khi có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. (Ảnh minh họa)

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con ra sao?

Theo quy định tại Luật BHXH, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Nghỉ thai sản:

- 05 ngày làm việc với các trường hợp thông thường;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi; sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Cần lưu ý, thời gian nghỉ này chỉ được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nhận tiền thai sản:

- Tiền trợ cấp một lần: Theo quy định trợ cấp này chỉ dành cho lao động nam đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con mà vợ không tham gia BHXH. Mức trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở, tương đương với 2,98 triệu đồng ở thời điểm hiện tại (từ 01/7/2019, lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng).

- Tiền chế độ thai sản: Khoản tiền này được chi trả dựa trên số ngày nghỉ thực tế của người lao động.

Tiền chế độ thai sản = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ: 24 x số ngày nghỉ thực tế.

Người cha không nghỉ làm có được nhận tiền bảo hiểm thai sản?

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, vấn đề này đã được pháp luật quy định khá rõ ràng trong một số trường hợp.

Trường hợp thông thường

Trường hợp lao động nam không nghỉ làm khi vợ sinh con đồng nghĩa với việc vẫn nhận lương từ người sử dụng lao động, thu nhập không bị giảm sút hoặc bị mất. Do đó, bảo hiểm sẽ không chi trả tiền thai sản cho người lao động này (chỉ trả tiền theo số ngày nghỉ thực tế).

Trường hợp người mẹ chết hoặc gặp rủi ro sau sinh

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, để thuận lợi trong việc chăm sóc con, pháp luật cho phép người cha nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ (người mẹ sinh con được nghỉ trước và sau khi sinh là 06 tháng; nếu sinh đôi trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 01 tháng).

Nếu người mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chết hoặc chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh, không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì cha được nghỉ chế độ cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trong khoảng thời gian trên, nếu cha không nghỉ làm thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản theo thời gian còn lại của người mẹ với mức hưởng:

Tiền thai sản hàng tháng = 100% x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ.

Như vậy, không phải bất cứ trường hợp nào chồng không nghỉ làm khi vợ sinh con cũng có thể được nhận tiền bảo hiểm.

Uyên Uyên