Kho bạc Nhà nước từ chối hơn 4.300 khoản chi

29/05/2018 09:34

4.300 khoản bị Kho bạc Nhà nước từ chối do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện chi ngân sách.

kho-bac

Ảnh minh họa: Internet

Thông qua công tác kiểm soát chi, những tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán khoảng 4.362 khoản chi (chi đầu tư 812 khoản chi; chi thường xuyên 3.550 khoản chi) do chưa đủ thủ tục thanh toán và chưa đủ điều kiện chi ngân sách với tổng số tiền từ chối thanh toán là 18 tỷ đồng.

Trong đó, chi đầu tư 12,8 tỷ đồng, chi thường xuyên là 5,2 tỷ đồng. Được biết, năm 2018, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế đến tháng 5 qua KBNN ước đạt 84.188,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch, trong đó nguồn Chính phủ giao giải ngân là 83.531,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch Chính phủ giao. Lũy kế vốn thanh toán ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

C.Sơn