Khó tinh giản biên chế vì… cán bộ phường cũng có bằng tiến sĩ

25/02/2016 21:17

Xét theo tiêu chuẩn cứng, Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, cả cán bộ phường cũng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

khó tinh giản biên chế vì… cán bộ phường cũng có bằng tiến sĩ
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết tới đây Hà Nội sẽ kiên quyết loại bỏ những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Đó là thông tin được Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội đưa ra trong Hội nghị triển khai kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức ngày 25/2.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, đến nay thành phố tinh giản được 20 người. Lý do Hà Nội tinh giản được ít là vì… công chức, viên chức đều muốn đi làm đến khi về hưu.

Ngay sau đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trên địa bàn thành phố có 57 cán bộ chủ chốt của các quận, huyện, thị xã thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã tình nguyện xin nghỉ khi không đủ 30 tháng để tái cử. Do đó, số cán bộ, công chức mà Hà Nội đã tinh giản nhiều hơn con số Sở Nội vụ Hà Nội báo cáo.

Bà Hằng cũng đánh giá, việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là việc khó khăn, nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến con người, đến đời sống, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, khi triển khai nhiệm vụ này cần phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể với cách làm chu đáo, thận trọng.

“Nếu như căn căn cứ theo tiêu chuẩn cứng về trình độ đại học, lý luận chính trị thì cũng rất khó cho việc tinh giản biên chế vì Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ” – bà Hằng nói và cho rằng vấn đề cốt yếu hiện nay là xem năng lực thực tế của cán bộ thế nào, hiệu quả công việc ra sa, đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân… Căn cứ vào những “tiêu chí” đó để xác định ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa vào dạng tinh giản biên chế.

Một số hạn chế khác về công tác cán bộ được bà Hằng chỉ ra là còn một số cán bộ, công chức có năng lực trình độ yếu, do ý thức trách nhiệm kém, giao việc chậm tiến độ…., trong khi đó, việc đánh giá các cán bộ này còn tình trạng nể nang, né tránh, ai cũng hoàn thành nhiệm vụ.

“Tới đây, Hà Nội sẽ kiên quyết giảm những đồng chí nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ. Muốn như vậy phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, trên cơ sở thực tế có đánh giá định kỳ”, bà Hằng khẳng định.

Lan Ngọc